Współczesna hipnoza

d21d2c1fff33104278c249816dbb09a6Współczesna hipnoza jako narzędzie badawcze innych rzeczywistości.

O wszechstronności zastosowania hipnozy miałem możliwość przekonać się od początku zgłębiania jej tajemnic. Interesując się wszelkimi niewyjaśnionymi zjawiskami oraz tym, co oficjalna nauka zepchnęła do "para" czy "meta", zamierzałem być bardziej otwarty.

Otwarty szerzej niż empirycznie potwierdzone badania, które szufladkowały zjawiska na prawdziwe i nieprawdziwe. Możliwe do udowodnienia i te niemożliwe, które spychano do paranaukowych, parapsychicznych, czy też metafizycznych.

W jakiś sposób już wtedy wiedziałem, że rzeczywistość nie może się składać jedynie z obiektywnych, udowodnionych elementów. Rzeczywistość to zarówno obiektywne doświadczenia jak i subiektywny, intencjonalny ich odbiór. Dla każdego inny.