Ważni nauczyciele

4019

W tym przedziale pragnę zaprezentować kilka postaci, od których możemy się wiele nauczyć. Ludzi posiadających wiedzę wchodzącą w głąb tematyki prezentowanej na witrynie. Tematyki, która nie tylko obejmuje wiedzę z ezoteryki, ale przybliża nam duchowość do nauki na tyle, by przestarzałe paradygmaty mogły popuścić nieco swoje sztywne ramy.

Ważnymi nauczycielami określam tutaj ludzi, którzy odważyli się przekroczyć pewne zakazane granice naukowych ram, żeby ukazać wyższą filozofię zrozumienia. Filozofię przenikania się wzajemnie ducha imaterii zgodnie z zasadami fizyki kwantowej.

Może nawet dojście do wniosku, że materia w ogóle nie istnieje, a to, co postrzegamy zmysłami naszego ciała jest tylko iluzją, która łudzi nasze ciała. Iluzją podobną do obrazu na ekranie telewizora, ekranie kinowym. Nawet tym w trzech wymiarach i przestrzennym dźwiękiem – to tylko iluzja, którą możemy sobie zafundować.