Dok 5 1

Charakter mojej witryny oscyluje wokół mistycznych doznań. Dlatego przyszedł mi pomysł, aby dodać odrębny rozdział zajmujący taką pozycję. Rozdział traktujący o mistycznych ludzkich doświadczeniach.

Także propagowanie owego, dotąd wstydliwego, doświadczania ludzkich przeżyć, staje się coraz bardziej pożądane.

Zważywszy na moje zamiłowania, które balansują na granicy odmiennych stanów świadomości, będących także ludzkimi doświadczeniami. Oraz tych, które wykraczają poza obecną czasoprzestrzeń, sięgając do innych żywotów ludzkiej duchowej tożsamości.

Dzielę się tutaj nie tylko doświadczeniami innych ludzi, którzy przekroczyli swoją codzienną jaźń dla wyższych celów. Dzielę się także i swymi doświadczeniami z takich procesów, oraz przemyśleniami kształtującymi moją nową przestrzeń świadomości.

Dlatego też, oprócz przekazów słownych, zawartych w nagraniach sesji z innymi ludźmi, pragnę czegoś więcej. Pragnę dzielić się moimi mistycznymi doświadczeniami, wyrażając je słownie. Uważam ten sposób za bardziej przejrzysty w odczuwaniu myśli opisujących owe doznania.

Poniżej zamieszczam linki do moich przekazów słownych.

Mistyczne dywagacje: https://www.youtube.com/watch?v=aLXNdIEI_2U

Mistyczne Wyprawy 1: https://www.youtube.com/watch?v=8mKq0VBUK14&t=158s

Mistyczne Wyprawy 2: https://www.youtube.com/watch?v=z0c50hp_s8U&t=7s

Mistyczne Wyprawy 3: https://www.youtube.com/watch?v=z5G6-LkMiEc