Komentarze do sesji

Komentarz do sesji 2

Wiemy już co nieco o potrzebach dusz w kształceniu swojej wolnej woli w oparciu o ciała. Właściwa duchowa forma istnienia nie posiada możliwości doświadczania siebie w zapomnieniu, że jest pełną doskonałością. Dopiero będąc w ciele fizycznym, poddanie pełnej amnezji, kim w istocie jest, może doświadczać wszelkich relacji międzyludzkich. Może tworzyć siebie od nowa przypisując sobie różne role. Może również w swoich rolach przywdziewać różne maski. Końcowa wypowiedź pierwszej sesji daje obraz potrzebie kształcenia ludzkich form istnienia przez istoty wyżej rozwinięte. Powodowane jest to potrzebami dusz, aby te mogły wcielać się i doskonalić siebie w doświadczeniu.

Kolejna sesja numer 2 odkrywa przed nami ogląd doświadczania istot wyżej rozwiniętych kulturowo i technicznie, których zadaniem jest modyfikacja zwierzęcych form istnienia na Ziemi. Taka modyfikacja genetyczna i krzyżówki kontrolowane genów, dawały kreatywne przyspieszenie w rozwoju gatunku. Cel był istotny – potrzeby dusz, które mogłyby wznosić się w rozwoju – ewoluować gatunek fizycznej formy, wznosząc swoje doświadczenia do wyższych doskonałości.

Można zadać sobie pytanie kim są istoty wyżej rozwinięte biorące udział w modyfikacji genetycznej gatunku? Jak to jest, że dusza obecnie żyjącego człowieka – Marka – brała udział w ciałach istot wyżej postawionych, które dla niższych form rozwoju były Bogami? W ludzkiej logice wydaje się to niemożliwe – wręcz absurdalne, ale spojrzenie na sprawę oczami duszy daje inny obraz. Ów obraz z szerszej perspektywy, tłumaczy nam lepsze zrozumienie inwolucji wyższych form istnienia świadomości, do niższych form. By w drodze ewolucji wznosić niższe formy istnienia materii do roli duchowych sprzymierzeńców. Zyskując w ten sposób ważne doświadczenia w poznawaniu siebie.

Jak się później przekonamy za sprawą kolejnych przekazów, to wszystko ma sens. Bowiem Boska, najwyższa świadomość dzieli się na coraz mniejsze, wydzielone okruchy świadomości, by poznawać siebie w doświadczeniu. Ot taka inwolucja świadomości, żeby poprzez doświadczenia w zapomnieniu siebie ewoluować na powrót do tej najwyższej świadomości – Świadomości Jedynej.

Druga sesja ukazuje strzępek doświadczenia istoty w fizycznym ciele, biorącej udział w modyfikacji gatunku. Daje to nam jakąś maleńką cząstkę obrazu dużo szerszej rzeczywistości. Jakiegoś Boskiego Planu związanego z planetą Ziemia.