Spis treści

Komunikacja transpersonalna

Komunikacja międzyludzka – wiemy czym jest. Ludzie komunikują się miedzy sobą na wiele sposobów, ale najważniejsze są dwa. Komunikacja werbalna, wyrażana mową wysławianą lub zapisywaną i ta niewerbalna, przy pomocy gestów, mimiki, postawy ciała, itp. Ta druga częściej służy do porozumiewania się na poziomach podświadomych. Skądś wiemy, co dana osoba chce przekazać, choćby nawet mówiła coś innego. Mowa ciała jest bardziej prawdziwa, autentyczna, gdyż wynika z nieuświadomionego przekazu.

Świadomie można kogoś oszukiwać, ale wprawne oko obserwatora w mig dostrzeże fałszywy przekaz. Ludzie ćwiczący się w przekazach mowy ciała łatwo odczytują charakter człowieka, jego intencje i wiele cech psychofizycznych.

- Zaraz, zaraz. Coś słabo sobie radzisz z układaniem form komunikacji – wtrąca się wyższy intelekt.

- Mnie się zdawało, że dobrze, ale jeśli już jesteś, to powiedz coś na ten temat.

- Dobrze. Zacznij od tego, że jest tyle poziomów komunikacji, ile jest ciał wyodrębnionych w istocie ludzkiej. Jak to już zostało wcześniej przytoczone, jest ciało fizyczne, astralne lub emocjonalne, potem mentalne, dalej przyczynowe i duchowe. Trzy pierwsze należą do osobowości, choć ciało mentalne ma podwójną naturę. Część jego jest przyporządkowana do czasoprzestrzeni, a część jest wolna i potrafi wibrować poza czasem i przestrzenią.

Ciała przyczynowe i duchowe to ciała ponadosobowe i w żadnym stopniu nie podlegają czasoprzestrzeni świata fizycznego.

- A co z komunikacją?

- Zaraz, po kolei. Otóż na poziomie ciała fizycznego to proste – język werbalny. Mowa ciała – to język emocji. Na tym poziomie porozumiewają się nasze ciała emocjonalne. Ciała mentalne, czyli umysły są już na wyższym poziomie. Bywa, że ktoś komuś przekaże swoje myśli i ta druga osoba je odbierze. Jednak są to przypadki bardzo zżytych ze sobą osób. Natomiast, gdy człowiek jest spójny ze sobą, umysł kontroluje emocje i ciało. Wtedy wypowiadane myśli są precyzyjnie ubierane w słowa, a do tego dołącza się spójny przekaz emocji, czysta mowa ciała. Spójność człowieka charakteryzuje zachowanie hierarchii; umysł, emocje, ciało. Gdy hierarchia w osobowości jest przestawiona, wtedy mówimy o braku spójności i czystości przekazu.

- No dobrze, a co z komunikacją ponadosobową?

- Już do tego dochodzimy. Zauważ, że są jeszcze wyższe ciała. Otóż za pomocą ciała przyczynowego, które ma każda istota, możemy sięgać nawet do istot ponadosobowych. Tych, które nie mają ciała fizycznego, i to jest całkiem autentyczne. Należy jedynie wznieść się na poziom nadświadomości albo ciała przyczynowego i połączyć się z inną formą istnienia. Wtedy za sprawą takiego połączenia język mentalny, ponadczasowy jest czystą telepatią. Wtedy pomyślane pytanie w tym samym czasie rodzi odpowiedź. Tak wygląda komunikacja transpersonalna. Używamy jej w przekazach z Mistrzami, Duchowymi Nauczycielami i innymi Bytami istniejącymi w formie pozacielesnej. Tak to jest.

- Dzięki, że wyjaśniłeś to bardziej zrozumiale.