Spis treści

Rozdział 6

Wykorzystywanie łączy

Mając już jakieś pojęcie o budowie przepraw na „drugą stronę”, budowie mostów pomiędzy różnymi rzeczywistościami, różnymi światami – możemy zapragnąć czegoś więcej. Możemy zapragnąć korzystania z przepraw dla poznania innych światów, innych rzeczywistości, a może nawet innych wymiarów.

Zapewniam cię – ciekawość nie boli. Ciekawość, to jak najbardziej naturalny odruch każdej istoty. Nie tylko ludzkiej – każdej istoty żywej. I choć miarą ciekawości powinien być potencjał intelektualny, to wiemy dobrze, że nie zawsze tak jest.

Wiemy też, że nie każdego stać na poznawanie nowych światów. Bowiem, jak żeglarz nie odkryje nowych lądów, dopóki nie odważy się zatracić z oczu swojego znanego brzegu, podobnie jest w tym przypadku. Odwaga musi przewyższać bezpieczne ramy poznawanej rzeczywistości. Odwaga musi przekroczyć próg bezpieczeństwa, który wyznaczają utarte wzorce i bezpieczne ścieżki wyryte przez system przekonań. Dopiero wtedy masz szansę z pożytkiem wkroczyć na nieznany grunt, którego penetracja przyniesie nieopisany wzrost świadomości, otwierając przy tym całkiem inne przestrzenie poznawcze.

Pytasz się może, do czego służy przeprawa i co daje penetracja szerszej świadomości? Otóż pierwszą rzeczą, jest odpowiedź na pytania: Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Są to bardzo ważne pytania, a odpowiedzi na nie pozwalają niejako umiejscowić siebie w dużo szerszym planie Boskiej rzeczywistości.

Kiedy pojmujemy tę kompletną Jaźń, najwyższą świadomość, wtedy zaczynamy inaczej rozumieć siebie, jako oderwany strzępek dużo szerszej świadomości, który w separacji tworzy swoje indywidualne, oderwane „ja”. Dostrzegamy też inne oderwane świadomości, które w zapomnieniu tworzą siebie, choć są częścią dużo większej świadomości –  Uniwersum.

Żeby dotrzeć do odpowiedzi na pytanie „skąd przychodzę”, należy spenetrować swoją podświadomość. Tam zostały zapisane programy na reakcje, odruchy, skłonności i ogólny charakter osobowości. To przeszłość determinuje obecny stan wiedzy, obecny charakter. Przeszłość wypracowana w obecnym życiu przez środowisko i przyswojoną wiedzę. Ale również inne wcześniejsze żywoty mają wpływ na tendencje, podejmowane wybory i inne elementy składowe osobowości.

Dotarcie do wyższej płaszczyzny duchowej – nadświadomości – przybliża nam odpowiedź na pytanie: dokąd zmierzam? Tutaj bowiem zawarta jest struktura budowy coraz wyższej świadomości, aż do Absolutu, Boskości, czy najwyższej świadomości.

I choć wydawałoby się, że do pokonania są ogromne przestrzenie, by dotrzeć do wartościowych miejsc, gdzie przechowywana jest wiedza o nas samych, to dla ducha – a taką jest świadomość – przestrzenie te nie mają znaczenia, ponieważ wszystkie wzorce wibracji są już w nas.

Można tu użyć metafory, że nasza wewnętrzna wyszukiwarka jest w stanie odnaleźć każdy link, adres, wibrację potrzebnej wiedzy, żeby tam dotrzeć po niewidzialnych łączach. Łączach na wzór internetowych światłowodów niosących informacje z całego Uniwersum.

Dlatego już teraz, z prostej dedukcji wynika, że im częściej penetrujesz swoje wnętrze, tym więcej wiedzy wydobywasz z Sytemu. Najpierw mogą to być luźne, dość chaotyczne informacje, żeby z nabieraniem wprawy sięgać po te przydatne.

Możesz też przy pomocy instruktora dotrzeć poprzez odmienne stany świadomości po łączach do wiedzy o sobie, żeby w przyszłości samemu, za sprawą ćwiczeń medytacyjnych, poznać ścieżki dostępu do takich miejsc. Każda opcja niosąca wiedzę o sobie jest przydatna i wartościowa.