Moje książki

b05dd5e6ee3f36bec6464db78c9f9a34Mniej więcej w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w naszym kraju zaczęły pojawiać się artykuły prasowe na temat zjawisk niewyjaśnionych – z punktu widzenia nauki.

Pierwsze czasopismo jakim się zachwyciłem był tygodnik „Dookoła świata”. Jeden z tematów, jakie tam się przewijały to zjawiska przekraczające  znane normy, takie jak UFO, trójkąt Bermudzki  i inne niewyjaśnione za pomocą „szkiełka i oka”.

Z biegiem lat czasopism przybywało. Między innymi, takie tytuły jak: Fakty i fikcjeNieznany Świat, Nie z tej Ziemi – Czwarty Wymiar. Informacje tam przekazywane były wspaniałą „pożywką”.

Już wtedy budowałem swój świat na szerszych fundamentach jak ramy rzeczywistości ustanowione ogólnoludzkimi zasadami normalności. Z latami przybywało też książek godnych poszukiwaczy nieznanego.

Pojawiały się też kursy, szkolenia i warsztaty rozwijające tę wypartą przez naukę dziedzinę wiedzy.

Ezoteryka, religioznawstwo, filozofia i wszystkie niewyjaśnione zjawiska stawały się dla mnie „chlebem powszednim”. Potem przyszedł okres praktykowania zgłębianej teorii na różnego rodzaju szkoleniach praktycznych. Było to w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych i trwało ponad dekadę.

W tym okresie dołączyły już własne praktyki z hipnozą i medytacjami. Doświadczając różnych stanów świadomości zgłębiałem przestrzenie wyparte i wyśmiewane przez przyjęty światopogląd.

Pierwsze moje doświadczenia opisałem już w 2003 roku w książce Tak blisko, która w formie e-booka dostępna jest w Sieci. Są tam opisane, w reporterskim stylu, pierwsze badania, w głębokich stanach transu, przestrzeni ponadosobowych.

Kolejne lata poświęcałem badaniom i rozwijaniu warsztatu hipnoterapii, ogniskując się głównie na tym poziomie, który należy do psychologii transpersonalnej.

Dopiero w roku 2010, jakaś wewnętrzna inspiracja nakazała mi ująć owe doświadczenia w formie pisanej. Powstały pierwsze ramy, żeby potem przelać swoje doświadczenia na papier.

Z biegiem czasu powstały dwie części książki Wyprawa w głąb siebie. To nie był koniec tworzenia, jak wcześniej uważałem. Inspiracja domagała się czegoś więcej. Dlatego też, prawie bez odpoczynku zabrałem się za kolejną książkę, która balansując sobie pomiędzy naukowym, religijnym i mistycznym opisem świata, ujawnia ukrytą nić łączącą owe dziedziny.

Powstała z tego nowa książka pod dowcipnym  tytułem: Fantazjowanie o przebudzeniu. Jej treść i korektę ukończyłem z początkiem roku 2015. Wtedy zacząłem rozglądać się za Wydawcą.

Jednak ambitni Wydawcy stawiają na książki „lotne”, które w krótkim czasie przyniosą znaczny dochód.

Moje prace do takich nie należą. Są trudniejsze w odbiorze, gdyż kieruję ich treści do czytelników stawiających na duchowy rozwój w swojej egzystencji.

Pomimo, że czytelników o zainteresowaniach duchowością przybywa z każdym rokiem, to konkurencja z innymi typami „czytadeł”, nadal przegrywa. Stąd też, gdy mijało półrocze od powstania treści  Fantazjowanie o przebudzeniu – wziąłem sprawy w swoje ręce.

Stałem się Wydawcą poprzez opracowanie graficzne mojej książki. Samodzielnie stworzyłem jej okładkę i przesłałem do drukarni. Po trzech tygodniach kurier z przesyłką zadzwonił do moich drzwi. 

Document page 001Należy się też informacja dla „nowych gości” na tej stronie, że pierwsza moja praca w formie e-booka jest do pobrania tutaj, lub na portalu: Studio Astropsychologii. Zamieściłem w niej 21 pierwszych sesji z naszych badań z medium. Ów materiał przedstawiłem tam, ponad dziesięć lat temu w formie reporterskiej. Dopisałem tylko od siebie cztery rozdziały wprowadzające. Książa ta nosi tytuł Tak blisko.

 

Uwaga: W miesiącu lutym 2017 udostępniłem wszystkie moje książki w wersji elektronicznej (pdf) do pobrania. Wyprawa w głąb siebie cz. 1 i 2 - wydanie drugie, poprawione.

Wyprawa w głąb siebie cz. 1 tutaj

Wyprawa w głąb siebie cz. 2 tutaj

Fantazjowanie o przebudzeniu  - tutaj

Zobacz też wywiad: tutaj