Inspirujący badacze

fet00 02W tym miejscu mojej witryny przytoczę sylwetki ambitnych i niezmordowanych poszukiwaczy wiedzy, która swego czasu stała się nie wygodna dla nauki. Wiedzy porzuconej z tego powodu, że nie dawała się okiełznać za sprawą przedwiekowej dyscypliny naukowej. Dodajmy tutaj, że chodzi o dyscyplinę opartą o newtonowsko-kartezjański opis Wszechświata. Fizykę, która już dawno została obalona przez twórców mechaniki kwantowej. Jednak jej paradygmaty nadal podtrzymywane są w potocznym pojmowaniu naukowości.

Moim celem jest pokazywanie ludzi, których najważniejsze idee wskazują drogę ku postępowi świadomości. Postęp świadomości – tak uważam – jest najważniejszą rzeczą, albo ideą, po którą przybywamy do ziemskiej scenerii istnienia.

To tutaj rodzi się indywidualna świadomość ludzka, świadomość osobowa, żeby wzrastać do zera aż do nieskończoności. Jeżeli więc możemy się czymś zainspirować do poszukiwania w sobie głębszej świadomości swojego istnienia, to ludzie, których tutaj przedstawię mogą być jakimśwzorcem.