Archiwum

P4190832W najnowszej edycji mojej witryny, w zakładce Archiwum znajdziesz najważniejsze artykuły z pierwszego wydania, które pojawiło się w 2008r. Uznałem, że szkoda byłoby się ich pozbyć całkowicie. Dlatego uważam, że dla bardziej dociekliwych czytelników, śledzących moje kroki w poznawaniu tajemnic życia przy pomocy hipnozy, warto zachować przynajmniej część z przestarzałych już zapisków.

Starsi użytkownicy zauważą też znajomy obrazek z poprzedniego wydania, przypominający wspomnianą witrynkę. Życzę miłej lektury.

Wstęp

Co znajdziesz na tej stronie?

Na tej stronie pragnę podzielić się z Tobą moją pracą nad rozwojem osobistym, a jeszcze bardziej nad hipnozą. Hipnozą, której zastosowanie uznaję na tyle wszechstronne, że można ją z powodzeniem stosować do wszystkiego. Tak, do wszystkiego. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, jednak skupię się na tych aspektach, które wykorzystują hipnozę ze szlachetnych pobudek i czystych intencji.

Moim zdaniem, tylko takie cele godne są powielania, rozpowszechniania i naśladowania.

Postaram się tutaj streścić moje poszukiwania w kierunku wewnętrznego rozwoju, które odkąd pamiętam, były inspiracją do poznania czegoś więcej niż ogólnodostępne opisy rzeczywistości. Właśnie taka potrzeba ciągnęła mnie w kierunku poznawania ezoteryki, metafizyki czy parapsychologii. Kierunków wykraczających poza obiektywną rzeczywistość, zanim jeszcze uświadomiłem sobie, że obiektywna rzeczywistość nie istnieje.

Nie może istnieć, ponieważ każdą percepcję zmysłową, zanim trafi do naszej świadomości, przepuszczamy przez filtr. Można go nazwać roboczo "filtrem postrzegania rzeczywistości", który dla naszego dobra przepuszcza tylko te pasujące bodźce do obrazu naszej rzeczywistości. Inne zostają odcięte. Filtr taki zbudowany jest w oparciu o indywidualny system przekonań, jak również esencję, która zawiera jakiś program, jakąś misję.

Napiszę tutaj o moim zetknięciu z hipnozą, oraz, w celu realizowania pragnień, jej wszechstronnym wykorzystywaniu. Zgłębiając tajemnice ezoteryki, mediumizmu i mistycyzmu, wiedziałem, że są to tylko inne stany świadomości. Stany udostępnione jednym przez naturę innym przez ciężkie ćwiczenia jogi, medytacji, kontemplacji albo modlitwy.

Już wtedy, gdzieś w moim wnętrzu tkwiła świadomość, że do wszystkich tego typu zdolności można dojść przy pomocy hipnozy, bowiem jest ona skutecznym narzędziem do wywoływania przesunięć świadomości.

Hipnoza, jako taka, jest bardzo podobna do medytacji i autohipnozy. Nie odbiera ona świadomości bycia sobą hipnotyzowanemu, a jedynie poszerza jego własną świadomość.

Napiszę też o moim wzorowaniu. Podobnie jak robili twórcy NLP wzorując najdoskonalszych psychoterapeutów, żeby stworzyć model służący do przekraczania barier własnej niedoskonałości. Moje wzorowanie oparłem na "największym mistyku Ameryki" - Edgarze Cayce. Celem tego badania było udowodnienie sobie, że jest możliwym wyszkolenie medium, które w transie hipnotycznym naśladować będzie słynnego mistyka, by czerpać wiedzę z osławionych już "Kronik Akaszy", lub Pól Morfogenetycznych. Tych udowodnionych naukowo przez angielskiego biologa Ruperta Sheldrake'a.

Znajdziesz też na tej stronie sposób określania własnego "ja" czyli poziomu osobowości, oraz jak przekroczyć to małe "ja", żeby dotrzeć do ponadpersonalnej płaszczyzny i postrzegać z pozycji dużego "JA". Jedni nazywają to poziomem nadświadomości, inni wyższej jaźni albo duszy. Ja będę te określenia używał wymiennie, by nie faworyzować żadnego z niech.

Wszyscy wiemy, jak wiele jest sposobów rozwoju osobistego. Wiemy też, że jednym z nich jest dotarcie do swojej nadświadomości, żeby z pozycji ponadpersonalnej uzyskiwać niejako podpowiedzi dla własnego rozwoju i pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów. W tym celu również hipnoza jest niedoścignionym narzędziem. Postaram się przybliżyć takie sposoby, gdzie ogląd ponadpersonalny ułatwia kreowanie siebie zgodnie z misją duszy.

Terapia hipnozą ma ogromny wachlarz zastosowań. Jednym z ważniejszych sposobów jest "terapia na linii czasu". Pomimo, iż termin ten został zaczerpnięty z technik NLP, to w hipnoterapii stosowanie "linii czasu" oddaje bardziej wszechstronne usługi. Spotkać tutaj możemy "indywidualną linię czasu" - obrazująca osobowość. Regresję wiekową na linii czasu, regresję inkarnacyjną sięgającą do transpersonalnej świadomości oraz regresję duchową, która zajmuje się badaniem istnienia świadomości w pozacielesnym wymiarze. Oprócz terapeutycznych zastosowań linii czasu w hipnozie istnieją również badawcze jej aspekty. Do fenomenów tego rodzaju zaliczyć należy badanie historycznych zdarzeń przez ludzi żyjących w danym okresie w innym swoim wcieleniu. Można też trafić na ludzi, których świadomość duchowa ewoluowała na innych planetach, w innych systemach gwiezdnych. Badania tego typu są coraz częstszym zjawiskiem i przynoszą dużo wiedzy o wszechświecie, wykraczającej ponad ogólnie przyjętą rzeczywistość.