Rupert Sheldrake

rupert sheldrakeRupert Sheldrake jest jednym z tych naukowców, którzy nie dali się okiełznać ciasnymi ramami naukowych wzorców na rzeczywistość. Już w 1981 roku mając niespełna czterdzieści lat wydał swoją pierwszą książkę: A New Science of Life (Nowa biologia - w naszym języku, wyd Virgo). Jak twierdzi jego zamiarem była próba przedstawienia hipotezy rezonansu morficznego, zawierającego pamięć natury. Miał już za sobą dziesięć lat badań w jednej z twierdz naukowej ortodoksji, na wydziale biochemii Uniwersytetu Cambridge. Zatem zdawał sobie sprawę, że idee zbiorowej pamięci przekazywane drogą nowego rodzaju niematerialnego rezonansu nie wzbudzi natychmiastowego zachwytu. Jednak pocieszał się tym, że po swoim sześcioletnim pobycie w Indiach w międzynarodowym instytucie badań rolniczych, zdał sobie sprawę z istnienia wielu podglądów na życie. Zaś mechanistyczny światopogląd naukowej ortodoksji jest tylko jednym ze sposobów widzenia świata.