Hipnoza 1

P4270949Czym jest zjawisko hipnozy?

Na temat hipnozy rozpisywali się najprzeróżniejsi fachowcy; psychologowie, psychoterapeuci, hipnotyzerzy i inni. Zjawisko jako takie znane jest od tysięcy lat, chociaż różnie było z jego zastosowaniem. Być może dlatego wciąż jeszcze pokutują na ten temat w świadomości społecznej nie najlepsze opinie. Przeciętnemu człowiekowi słowo "hipnoza" bardziej kojarzy się ze scenicznymi sztuczkami, popisami iluzjonistów i hipnotyzerów zniewalających podatne na hipnozę osoby z widowni.

Natomiast hipnoza jako narzędzie w terapii, o niewyobrażalnych wręcz możliwościach, jest mniej znana przeciętnemu Europejczykowi.

Kilka słów o hipnozie zaczerpniętych od wielkich fachowców w tej dziedzinie: "Hipnoza to ukierunkowane wyobrażenia. Hipnotyzer działa w taki sposób, aby kierować doznaniami mającymi charakter fantazji". - Barber. Albo: "Hipnoza to stan intensywnej koncentracji uwagi na określonej idei lub bodźcu sensorycznym". - Spiegel.

Więcej artykułów…

  1. Archiwum