Regresja duchowa AP

P6150997Poniższy przykład to pierwsza moja regresja wykonana według wzorcu M. Newtona, zaczerpniętego z książki "Wędrówka dusz", która odbyła się w roku 2004.

Zdajesz sobie sprawę jak trudno jest naśladować kogoś po przeczytaniu tylko książki, która nie jest instrukcją. Dlatego bądź wyrozumiały dla pierwszych kroków, które nie są łatwe dla nikogo.

Przykład regresji duchowej - według M. Newtona (A.P.)

Uwaga: Tego typu regresja polega na cofnięciu w czasie obecnego życia aż do łona matki. Potem przeniesienie do życia poprzedzającego obecne, i krótkie jego zbadanie. Przejście przez bramę śmierci i pójście za duszą w świat, który zajmuje w czasie, kiedy nie inkarnuje w ciele ludzkim. Zbadanie tego miejsca w miarę dokładnie, aż do momentu projekcji następnego wcielenia. Powiązania tych obu wcieleń wraz z karmicznymi zobowiązaniami i ujawnienia głównych ram dla misji duszy. Następnie wcielenie się w ciało (obecne), i ewentualnie przejście przez poród.

Poniższa sesja jest mocno skrócona, bowiem cały procesu trwał ponad trzy godziny.

Regresja duchowa Iwony

P4260915Inny przykład regresji duchowej (Iwona)

Zapis rozpoczęto już w trakcie penetracji minionego życia, kiedy jako młody mężczyzna po skończeniu dosyć ważnej szkoły zostaje skierowany na służbę. Ma to być służba u wysokiego dygnitarza.

Podobnie jak poprzednio sesja została mocno skrócona ze względu na swoje rozmiary.

... tak, tam mam teraz służyć.

Tam teraz będziesz służył?

Tak, mam mądrość, dużą wiedzę i po prostu mam teraz tam służyć.

I masz w tej chwili około 23 lat?

Tak, myślę, że tak. Taki młody mężczyzna.

Dobrze. Zobacz siebie, jak żegnasz się i jak odjeżdżasz. Czym podróżujesz?

Na koniu.

Na koniu? Tak samodzielnie?

Tak!