Nowa biologia

Umysł Ponad Materią

Mądrość Twoich Komórek to nowa biologia, która znacząco zmieni cywilizację i świat, w którym żyjemy.

Bruce LiptonBruce Lipton proponuje nowe spojrzenie i rozumienie współzależności między żywymi organizmami, środowiskiem — a wpływem myśli, percepcji i podświadomości — w wyrażeniu uzdrawiającego potencjału naszego ciała. 
Rewolucyjne badania Bruce’a Liptona odkryły brakujące ogniwo między biologią, psychologią i duchowością. 
Dr Lipton jest geniuszem — jego przełomowe odkrycia dają narzędzia pozwalające odzyskać suwerenność w naszym życiu, pozwala zrozumieć jaki wpływ na życie mamy sami. To my o wszystkim decydujemy, nasze myśli, środowisko, emocje.  Polecam niniejszą lekturę każdemu, kto jest gotów i pragnie podjąć pełną odpowiedzialność za siebie i naszą planetę.

Mądrość Twoich Komórek to nowa biologia, która znacząco zmieni cywilizację i świat, w którym żyjemy. Ta nowa biologia odciąga nas od wiary, że jesteśmy ofiarą naszych genów, że jesteśmy biochemicznymi maszynami, że życie jest poza naszą kontrolą, wprowadza nas w inną rzeczywistość, rzeczywistość, w której nasze myśli, wiara i umysł kontrolują nasze geny, nasze zachowanie i życie, którego doświadczamy. Ta biologia oparta jest na aktualnej, nowoczesnej nauce z dodanymi pewnymi nowymi spostrzeżeniami.

Nowa nauka przeistacza nas z ofiary w twórcę, dzięki czemu jesteśmy bardzo potężni w tworzeniu i rozwijaniu życia, które prowadzimy. Jest to właściwie wiedza jaźni i, jeśli zrozumiemy stary aksjomat mówiący że "Wiedza jest mocą", wtedy naprawdę zaczniemy rozumieć, że wiedza sama w sobie jest mocą. Oto, dlaczego sądzę, że zaczniemy rozumieć nową biologię.