Regresja duchowa AP

Poniższy przykład to pierwsza moja regresja wykonana według wzorcu M. Newtona, zaczerpniętego z książki "Wędrówka dusz", która odbyła się w roku 2004.

Zdajesz sobie sprawę jak trudno jest naśladować kogoś po przeczytaniu tylko książki, która nie jest instrukcją. Dlatego bądź wyrozumiały dla pierwszych kroków, które nie są łatwe dla nikogo.

Przykład regresji duchowej - według M. Newtona (A.P.)

Uwaga: Tego typu regresja polega na cofnięciu w czasie obecnego życia aż do łona matki. Potem przeniesienie do życia poprzedzającego obecne, i krótkie jego zbadanie. Przejście przez bramę śmierci i pójście za duszą w świat, który zajmuje w czasie, kiedy nie inkarnuje w ciele ludzkim. Zbadanie tego miejsca w miarę dokładnie, aż do momentu projekcji następnego wcielenia. Powiązania tych obu wcieleń wraz z karmicznymi zobowiązaniami i ujawnienia głównych ram dla misji duszy. Następnie wcielenie się w ciało (obecne), i ewentualnie przejście przez poród.

Poniższa sesja jest mocno skrócona, bowiem cały procesu trwał ponad trzy godziny.