Przykładowe sesje

Regresja ujawniająca ogromne przeobrażenie. (Regina)

Uwaga: Imiona wszystkich ludzi żyjących zostały zmienione. Klientka, której sesję przytaczam nosi tutaj imię Regina.

Na tej sesji po spotkaniu z duchowym przewodnikiem i zadaniu jemu kilku pytań, oraz po kilkuminutowej rozmowie osobistej, zabrałem klientkę poza czas i przestrzeń. Uzgodniliśmy wcześniej opiekę przewodnika w trakcie całej sesji, oraz pomoc w odkryciu najważniejszych doświadczeń dla obecnej egzystencji.

.Jesteś czystą niezmąconą świadomością w przestworzach. Wolna od czasu i przestrzeni. Mogąc postrzegać wszystko z innej perspektywy. Powiedz, jakie pierwsze odczucia towarzyszą ci w tym miejscu, w tej przestrzeni?

Jestem duchem.

Czy masz dostęp do wszystkich czasów, miejsc?

Jestem w obłokach. Nie wiem, gdzie jestem.

Dobrze, poproś teraz o podpowiedź; ile razy już inkarnowałaś na Ziemi w ludzkim ciele, takim jak masz teraz?

Dwieście trzydzieści pięć.