Hipnoterapia

Jak z pożytkiem stosować hipnozę?

Załóżmy, że hipnoza sama w sobie jest zjawiskiem, a umiejętne posługiwanie się zjawiskiem stwarza z niego specyficzne narzędzie. Owo narzędzie staje się coraz bardziej wszechstronne w miarę tego, jak poszerzamy o nim swoją wiedzę. Kiedy zdobędziemy już dużo wiedzy i doświadczeń, wyrafinowane narzędzie staje się zestawem narzędzi służącym do osiągania najróżniejszych celów.

W tym miejscu skupimy się tylko na jednym celu, a będzie nim terapia hipnozą.

Żeby lepiej zrozumieć, czym jest w ogóle jakakolwiek terapia, musimy wpierw przypomnieć sobie, z czym utożsamiamy swoje "ja".

Bardzo odmiennie do sprawy tożsamości podchodzą różne nauki. I tak - inaczej do tej sprawy podchodzą psychologowie, inaczej filozofowie i jeszcze inaczej teologowie. Przemilczę tutaj oficjalną medycynę, która niezmiennie upatruje tożsamości w ciele fizycznym.

Pozwolę sobie być bardzo ogólnikowym i przytoczę trzy najważniejsze elementy składowe kompletnej ludzkiej jaźni. I tak - dla jednych będzie to ciało, umysł i dusza, dla innych podświadomość, świadomość i nadświadomość. Freudyści obstawać będą przy: Id, ego i superego. Ktoś bardziej kreatywny może to ująć w: przedtem, teraz i potem. Świadomym jest teraz, podświadomość skrywa drogę ewolucji - skąd przychodzimy. Potem - to droga, gdzie zmierzamy, nasza przyszłość.