Hipnoza 1

Spis treści

Regresja inkarnacyjna

Innym, równie bardzo pomocnym narzędziem, jest tak zwana regresja inkarnacyjna. Proces ten polega na sięganiu pamięcią do minionych wcieleń, innych żyć, których dusza nasza doświadczała już wcześniej. Spotykamy tutaj bardzo ciekawe doznania. Nawet ludzie nieuznający reinkarnacji przeżywają bardzo wyraźnie wędrówkę duszy. Przechodzą przez bramę śmierci ciała z pełną świadomością i patrzą na minione swoje życia oczami duszy. Wtedy też doświadczają nie lada zaskoczenia wszyscy, którzy wyparli się swojej duchowości.

Kiedy klient, doświadczający swego minionego wcielenia, przypomina sobie czas, miejsce, jak się nazywał, kim był, odtwarza ponownie przeżyte tam emocje i doznania, jak gdyby działo się to teraz. Rozpoznaje również blisko związane ze sobą osoby, które w obecnym czasie odgrywają inne role w jego życiu i zaczyna inaczej patrzeć na swoje obecne doświadczenia życiowe.

Przede wszystkim przestaje lękać się śmierci. Dostrzega o wiele szerszy sens swego zaistnienia. Od tej pory zaczyna rozumieć, że to nie w osobowości kryje się sens obecnego istnienia. O nim decydują intencje duszy. To jej wzrost, lekcja odgrywana w ciele wyznacza sens egzystencji. Po śmierci ciała postrzeganie duszą daje o wiele szerszy wymiar. Jest to tak zwana PERCEPCJA NADŚWIADOMOŚCI. Tego nie da się opisać, to trzeba doświadczyć.

Są to dwa różne stany percepcji świadomości. Podświadomy - ten, który przyporządkowany jest czasowi i bardzo precyzyjnie - jak w mikroskopie - skupiony jest na danym doświadczeniu, odtwarzając wszelkie możliwe dane. Nadświadomy - w nim czas nie istnieje; nasz obiektyw oglądu rzeczywistości mocno poszerzył swoją ogniskową. Z tej pozycji spoglądać możemy na wiele swoich wcieleń. Mamy również możliwość śledzić relacje międzyludzkie w różnych układach, w zależności od ról odgrywanych w pojedynczych sztukach, w teatrze "Ziemia". Rozpoznajemy sens naszego zaistnienia w poszczególnych rolach na kole Prawa Przyczyny i Skutku. Rozumieć zaczynamy przeznaczenia karmiczne i ewolucję świadomości naszej duszy.

Ogląd z tej pozycji daje nieograniczone szanse poznawania swojej duchowości oraz dostęp do duchowych istot wyżej rozwiniętych w celach edukacji swojej świadomości. Penetracja stanu nadświadomości wydaje się nie mieć ograniczeń, pod warunkiem, że nauczymy się tam docierać. Potrzebny jest też niezbędny zapas energii o wyższej wibracji niż ta do penetracji stanów podświadomych. Energię wyższych wibracji potrzebną do penetracji stanów nadświadomości pozyskujemy w głębokich medytacjach oraz w specyficznym trybie życia. Alchemia tego typu wykładana była między innymi przez Gurdżijewa. Innym jeszcze sposobem na pozyskanie takiej energii jest stworzenie lub odnalezienie w świecie duchowym odpowiedniego miejsca kultów lub rytuałów, które służyć mogą jako generator wyższych energii. Tego typu praktyki zostały opisane przez Bruce Moena.

Jakie możliwości posiada regresja inkarnacyjna w terapii? Otóż procesy tego typu nie są jeszcze do końca poznane, dlatego eksperymenty z nimi przynoszą coraz to nowe doświadczenia. Do poznanych i udowodnionych zaliczyć możemy terapie wielu najcięższych przypadków fobii, lęków i nerwic. Sporo ogromnie bolesnych przeżyć w innym wcieleniu potrafi uzewnętrznić się w obecnym życiu jako niewyjaśnione fobiczne lęki czy też nerwice niewiadomego pochodzenia. Innym bardzo ważnym przykładem są relacje międzyludzkie. Mogą być one albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne. Po prostu - z niezrozumiałych względów, ktoś kogoś bardzo nie lubi, albo wręcz czuje z drugą osobą ogromną bliskość, darzy przyjaźnią i miłością, pozbawioną zupełnie erotyzmu. Są to zazwyczaj oznaki, że te dwie dusze odegrały już wspólnie wiele ról w różnych obsadach, w bliskich sobie relacjach. Bywają też niezrozumiałe zachowania członków rodziny, kiedy doszło do zamiany ról. Na przykład obecne dziecko poprzednio było rodzicem. Teraz gdzieś w podświadomości wzorzec ten zachował się i traktuje ono rodzica z "góry", jakby był jego podwładnym.

Właśnie tego typu niezrozumiałe relacje międzyludzkie wyjaśniamy sobie poprzez regresję inkarnacyjną. Lęki przed śmiercią również przestają nami powodować, kiedy przejdziemy kilkakrotnie przez bramę opuszczania ciała i świata materii. Jest to doświadczenie bardzo przyjemne, bowiem przenosi nas do percepcji nadświadomości, w której wszelkie lęki, pragnienia, oczekiwania czy urazy nie mogą nas dotknąć. A poszerzona świadomość otwiera się na bezgraniczną miłość.

Zazwyczaj każdy, kto doświadczy kilku sesji regresji inkarnacyjnych, zmienia swoje postrzeganie świata. Doświadczywszy swojej duchowej tożsamości, inaczej patrzymy na świat materii i odgrywane role. Łatwiej pojmujemy sens zaistnienia w każdej roli przypisanej nam w obecnym życiu, na którą złożyły się przyczyny istniejące w innych wcieleniach. Możesz być jakiegokolwiek wyznania lub ateistą - i tak doświadczysz swojej duchowości.

Inne wartościowe doświadczenia, jakie wynosimy z regresji inkarnacyjnej to odzyskiwanie aspektu własnej duszy. Można ten proces z powodzeniem nazwać uzdrawianiem duchowym. Przypadek taki ma miejsce wówczas, gdy w innym wcieleniu zdarzy się tragiczna śmierć, a silne emocje nie pozwalają przyjąć do świadomości tego faktu. Wtedy część energii duszy pozostaje przy ciele, miejscu, zdarzeniu. A ponieważ po tamtej stronie czas nie istnieje, bywa, że ta część pozostaje tam przez dziesiątki i setki lat.

Przewodnik duchowy często, w takim przypadku, podsuwa w snach urywki z tamtego wcielenia, by uświadomić człowiekowi potrzebę i doprowadzić do odprowadzenia zagubionego aspektu duszy do miejsca przeznaczenia w świeci ducha.

Regresja inkarnacyjna, to również możliwość weryfikacji historii poprzez śledzenie pewnych zdarzeń opisywanych przez ludzi w hipnozie, którzy żyli w tamtym czasie. Mogli oni być bezpośrednimi świadkami lub też lepiej oddać odczucia ludzi dotkniętych ważnym zdarzeniem.

Jeszcze innym fenomenem jaki odkrywa się przez regresję inkarnacyjną, to spotykanie ludzi żyjących obecnie na Ziemi, którzy przypominają sobie inne swoje wcielenia na innych planetach w innych systemach gwiezdnych. Można wtedy uzyskać informacje o innych cywilizacjach istniejących we Wszechświecie.