Hipnoza 1

Spis treści

Hipnoza w regresji wiekowej

Coraz częściej kliniczni psychologowie i psychiatrzy posługują się hipnozą w celach terapeutycznych. Chociaż jeszcze nie tak dawno - moje pokolenie to pamięta - hipnoza należała do parapsychologii, dziś dorobiła się już własnej gałęzi naukowej zwanej hipnologią. Otóż narzędzie hipnozy w regresji człowieka do najwcześniejszych lat z jego dzieciństwa, pozwala na odkrycie programów, jakimi posłużono się w trakcie formowania jego osobowości. Osobowość - wszystko to, co człowiek wypracuje sobie w danym życiu. Tam są jego wszystkie wzorce zachowań, przekonania i doświadczenia. Od najmłodszych, lat ucząc się swojego ciała, otoczenia, relacji z ludźmi, kształtujemy swoją osobowość. Bywa, że w trakcie kształtowania się osobowości zostają wprogramowane pewne przekonania, jakieś wzorce, które w przyszłości stają się ciężarem dla normalnego funkcjonowania jednostki ludzkiej. Czasami zdarzają się również jakieś tragiczne, bolesne doznania, czy doświadczenia, które umysł skrzętnie wyprze do podświadomości, tworząc traumę. Takie zniewalające przekonania, czy też bolesne doznania z przeszłości, potrafią niejednokrotnie mocno ograniczać normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Hamują też samoistną kreatywność człowieka, uwypuklając wygodne, konformistyczne zachowania.

Żeby zrozumieć osobowość i odnaleźć w niej negatywne wzorce kształtujące niepożądane reakcje, najłatwiej jest posłużyć się hipnozą. Jest to tak zwana regresja wiekowa, która pozwala precyzyjnie dotrzeć do każdego momentu ludzkich doświadczeń, mających wpływ na późniejszą osobowość. Tutaj również ważną rolę odgrywa Prawo Przyczyny i Skutku. "Jak sobie pościelisz."

Ujawnione bolesne doświadczenia - lub różnego rodzaju zniewalające przekonania czy wzorce moralności - dają się łatwo przeprogramować. Jest to najszybszy i najprostszy sposób kształtowania nowej osobowości. Nowej, bo poprawionej. Zgodnej z oczekiwaniami zainteresowanej osoby.

W ten sam sposób daje się ujawnić wiele lęków i fobii, które w dalszym cyklu terapii, łatwo przeprogramować. Takie modelowanie na nowo własnej osobowości zezwala w większości przypadków na pozbycie się chorób natury psychosomatycznej.

W obecnej dobie coraz więcej chorób medycyna akademicka uznaje za psychosomatyczne. W takich przypadkach wszelkie środki farmakologiczne mogą przynieść znikomą tylko ulgą, nie dotykając jednak przyczyny powstania dolegliwości. Pomoc w takich przypadkach może przynieść niewielka ingerencja w programy osobowości. To jest ten proces, w którym regresja wiekowa hipnozą daje nieocenioną przysługę.