Hipnoza 1

Spis treści

Regresja duchowa

Regresja duchowa to jeszcze inne działanie z gatunku terapii na linii czasu. W tym przypadku głównym celem jest, tylko krótka penetracja poprzedniego wcielenia i pójście za świadomością duszy do świata, gdzie dusze przebywają pomiędzy wcieleniami. Dopiero w tym miejscu następuje główna penetracja świadomości duszy, żeby ze zupełnie innej perspektywy doświadczyć wglądu w najróżniejsze relacje międzyludzkie w różnych wcieleniach. Tutaj też zaczynamy dostrzegać cel zaistnienia w ciałach, oraz jak ziemskie doświadczenia kształtują charakter samej duszy. Przybliżone nam zostaje Prawo Przyczyny i Skutku, oraz w jakim stopniu przeniesienie karmiczne obliguje odegranie każdej z ról. Z tej pozycji również inaczej patrzymy na trudy życia ziemskiego, oraz w jaki sposób świadomy wybór ciała kaleki może przyspieszyć zdobycie ważnych dla duszy cech jej charakteru.

Doświadczając regresji duchowej możemy dostrzec, w jaki sposób świadomość transpersonalna kształtuje pojedyncze doświadczenia osobowościowe, czyli personalne, które z tej pozycji są zaledwie mikroskopijnymi doświadczeniami dużo szerszej świadomości. W tym momencie psychoterapia transpersonalna staje się nie tylko teoretycznie możliwa, ale doświadczamy jej w pełni. Tutaj też uzyskujemy niejako podpowiedź na obecne życie, kiedy uświadamiamy sobie misję duszy, która wyznacza główne cele w obecnym wcieleniu.

Dzięki regresji duchowej dowiadujemy się w jakim stopniu dusza realizuje swoje zadania zaplanowane w danym wcieleniu, a na ile rozmija się ze swoim programem z różnych powodów. A każde takie rozminięcie z programem - misją duszy przedłuża niejako potrzebę dalszego wcielania się w ludzkie ciała.

Krótko reasumując: nasuwa się nieodparte spostrzeżenie, że regresja duchowa daje wspaniałą możliwość bliskiego poznania swojej duchowej tożsamości. Czy jest coś jeszcze bardziej wzniosłego w życiu od poznania sensu własnego zaistnienia?.

W ten sposób dobrnąłem do końca w skrótowym opisie doświadczeń, jakie przytoczę w dalszej części mojej strony.